اخذ تاییدیه ورود سما سامانه تجهیز به فهرست منابع وزارت نفت

اخذ تاییدیه ورود سما سامانه تجهیز به فهرست منابع وزارت نفت

اخذ تاییدیه ورود سما سامانه تجهیز به فهرست منابع وزارت نفت

شرکت سما سامانه تجهیز به عنوان “تامین کننده داخلی” موفق به اخذ تاییدیه ورود به فهرست منابع وزارت نفت شد.

گروه شرکت های سما سامانه با تکیه برنیم قرن تجربه در زمینه تولید و ارایه خدمات نرم افزاری توانسته است به عنوان تامین کننده محصولات امنیت سایبری بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تامین نماید.

سبد متنوع و پر شمار مشتریان که درواقع سرمایه های اصلی این شرکت می باشند گویای عمق و ارتفاع حضور محصولات متنوع شرکت در بازار آی تی ایران می باشد.

از جمله افتخارات گروه شرکت های سما نمایندگی برند های برتر امنیت سایبری چون F-SECURE ،ACUNETIX، CERTUM ,STORM SHIELD ،OP5 و غیره می باشد.