اسکن شبکه به صورت پیشرفته Acunetix

اسکن شبکه به صورت پیشرفته

اسکن شبکه به صورت پیشرفته Acunetix

اسکن شبکه به صورت پیشرفته Acunetix

ممیزی جامع امنیتی نیاز به بازرسی دقیق از محیط فعالیت های شبکه عمومی شما دارد. Acunetix  یک پلاگین محبوب OpenVAS را در Acunetix Online  در اختیار شما قرار می دهد تا یک اسکن شبکه جامع محیطی را که به طور یکپارچه با تست امنیت وب سایت شما ادغام شده است، از طریق سرویس cloud-based انجام دهید.

Acunetix موارد زیر را مورد آزمایش قرار می دهد :