تست آسیب پذیری عمیق SQL Injection و Cross-site Scripting

اسکن آسیب پذیری SQL Injection و Cross-site Scripting

تست آسیب پذیری عمیق SQL Injection و Cross-site Scripting

تست آسیب پذیری عمیق SQL Injection و Cross-Site

Acunetix دقیقا برای هزاران آسیب پذیری برنامه های کاربردی تحت وب از جمله SQL Injection و Cross-Site تست شده است. SQL Injectionیکی از قدیمی ترین و شایع ترین آسیب پذیری های نرم افزاری تحت وب است؛ این آسیب پذیری با اجازه به هکرها برای تغییر داده ها در کوئری SQL، موجب دسترسی آنها به دیتابیس می شود. حملات Cross-site scripting به مهاجمان اجازه می دهد اسکریپت های مخرب خود را اجرا کنند که این حملات می توانند با سو استفاده از کوکی ها، منجر به جعل هویت شوند. Acunetix رهبر تکنولوژی تشخیص انواع آسیب پذیری SQL Injection و آسیب پذیری های XSS است از جمله Out-of-band SQL Injection و DOM-based XSS


 

ویژگی ها :