تقویم آموزشی

تقویم آموزشی کلاس ها

تقویم آموزشی
وبینارهای فروردین 98
نام دوره روز زمان برگزاری طول دوره شهریه ساعت شروع و پایان نام استاد
برگزارشد تست نفوذ گوشی های هوشمند شنبه 98/01/31 1:30 ساعت رایگان 11:30 – 10:00 عباس هیبتی
وبینارهای اسفند 97
نام دوره روز زمان برگزاری طول دوره شهریه ساعت شروع و پایان نام استاد
برگزارشد مقابله با باج‌افزارها سه‌شنبه 97/12/21 1 ساعت رایگان 12:00 – 11:00 وحید علمی
CLOSE
CLOSE