راه حل Manage Engine برای Application

Application Performance Management

راه حل Manage Engine برای Application

Application Performance Management

راه حل های مستقر و مبتنی بر ابر که عملیات IT و تیم DevOps را برای مدیریت و نظارت بر عملکرد برنامه نظارت می کنند


راه حل های امنیتی :

Server and Application Performance Monitoring

Applications Manager

  • کشف سرورهای برنامه ها، سرورهای پایگاه داده، سرویس های وب، معمالات و برنامه های ابری در مرکز اطلاعات
  • شناسایی زودهنگام عملکرد و مسائل بحرانی قبل از تاثیرگذاری نهایی بر روی کاربران
  • دریافت برنامه ریزی ظرفیت ها و روند بینش برای برنامه ریزی برای توسعه کسب و کارتان

Website and Server Monitoring

Site24x7

  • نمایش وضعیت عمومی صفحات برای APIها در مورد سرویس هایتان
  • نظارت بر تجربیات بازدیدکنندگان صفحات وب و وب اپلیکیشن های شما از 50 نقطه در سراسر دنیا
  • نظارت بر برنامه ها و عملکرد سرویس وب از مکان های نزدیک به مشتریان خود
  • مکملی برای ManageEngine Applications Manager برای نظارت بر تجربه کاربران از طریق مرکز اطلاعات

 

CLOSE
CLOSE