فایروال Fortigate برای سازمان های متوسط | فایروال فورتی گیت

فایروال Fortigate برای سازمان های متوسط

فایروال Fortigate برای سازمان های متوسط | فایروال فورتی گیت
تامین امنیت شبکه بصورت سریعتر

سری های محدوده متوسط Fortigate :

امنیت کارآمد و موثر برای سازمان های متوسط فایروال فورتی گیت

برای مقابله با تهدیدات در حال تکامل امروزی، راه حل امنیتی ارائه شده توسط شما باید به طور قابل اعتماد به کنترل ترافیک شبکه از طریق آگاهی از برنامه های کاربردی، کاربران و محتوا بپردازد. برای اثربخشی، باید مدیریت و قابلیت مشاهده ی سیمی و بی سیم را تقویت کند. نماینده Fortigate با کنترل کننده های داخلی، مدیریت یکپارچه و مقیاس پذیری کل امنیت و شبکه را در حالی که منابع IT را صرفه جویی می نماید، ایجاد می کند.


دیواره های آتش با محدوده میانگین نسل بعد Fortigate NGFW سازمان شما را با استفاده از موارد زیر امن و توانمند می سازند:

  • محافظت با رتبه بندی سطح بالا که توسط آزمایشگاه های NSS، virus bulletin و مقایسه های AV آزمایش شده است.
  • قابلیت مشاهده، نظارت و کنترل عمیق برنامه های کاربردی، دستگاه ها و کاربران.
  • امنیت ساده با مدیریت آسان و راه حل با سکوی کاری منحصر به فرد
  • گزارش های قابل اجرا برای اجرای سیاست ها، درک حملات هدف و حصول انطباق

FortiGate 900-600 Series

فایروال Fortigate سری 900-600 تا حداکثر 52 گیگابایت در هر ثانیه توان عملیاتی دیواره آتش به همراه چندین پورت یکپارچه ی 10 GE فراهم میکند. این ترکیب راه حلی ایده آل به عنوان یک دیواره آتش بخش داخلی به همراه دیواره آتش پیرامونی NG فراهم می آورد. همچنین امنیت و سرعت چند-گیگابایتی را برای محافظت از بخش های خاصی از شبکه داخلی به اضافه ی لبه شبکه ارائه می کند.

FortiGate 500-300 Series

فایروال Fortigate سری 500-300 تا حداکثر 16 گیگابایت در هر ثانیه توان عملیاتی دیواره آتش به اضافه ی چندین پورت یکپارچه ی 1 GE فراهم آورده است. این ترکیب بهره وری، چگالی پورت و امنیت یکپارچه، سکوی کاری ایده آلی برای شعبه های سازمانی فراهم می آورد.

FortiGate 200-100 Series

فایروال Fortigate سری 200-100 از آخرین پردازنده های امنیتی بهره برده و توان عملیاتی دیواره آتش بالایی به همراه چندین پورت یکپارچه ی 1GE ارائه می کنند. این ترکیب از بهره وری، چگالی پورت و امنیت یکپارچه یک سکوی کاری ایده آل برای سازمان های با اندازه متوسط و شعبه های آنهاست.


مشاهده تمام مدل های رده سازمانی متوسط