فن آوری های خلاقانه Acunetix

فن آوری های خلاقانه Acunetix

فن آوری های خلاقانه Acunetix

Acunetix – رهبر فناوری در امنیت برنامه های تحت وب

Acunetix  پیشگام تست نفوذ امنیت نرم افزار های تحت وب خودکار، با تکیه بر مهندسی در تجزیه و تحلیل ساختار وب سایت و تشخیص آسیب پذیری، می باشد.

 

Crawl & Scan

تا پویش نکنید، نمی توانید اسکن کنید. Acunetix می تواند معماری های برنامه پیچیده وب را از جمله برنامه های کاربردی HTML5 و JavaScript را پویش کند

Detect & Alert

برای تشخیص آسیب پذیری، این دقت است که اهمیت دارد. Acunetix بیش از 3000 نوع از آسیب پذیری های برنامه های تحت وب را مطابق با شدت آسیب پذیری، با تضمین False Positive پائین، تشخیص می دهد

Prioritize & Manage

داده های آسیب پذیری را با مدیریت آسیب پذیری داخلی، در سازمان خود جمع آوری و بررسی کنید. اولویت بندی خطرات امنیتی بر اساس حساسیت تجاری و مطابق با چندین استانداردهای قانونی

فن آوری های خلاقانه Acunetix عبارتند از:


 

اطلاعات بیشتر در مورد این فناوری ها بصورت جداگانه