معرفی شرکت Splunk

نرم افزار SIEM

معرفی شرکت Splunk

یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در سال 2003 در ایالت کالیفرنا آمریکا تاسیس شد. محصول نرم افزاری این شرکت که به همان عرضه شده است، برای جست و جو، مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل داده های سازمان ها تولید شده است. در حقیقت نرم افزار Splunk پلتفرمی قدرتمند جهت جمع آوری داده ها به منظور آنالیز و تحلیل آنها می باشد. این پلتفرم با جمع آوری تمام لاگ های تولید شده در سطح شبکه توسط نرم فزارها، تجهیزات امنیتی و …، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد. در انتهای سال 2016 بالغ بر بیش از 10000 مشتری از این نرم افزار استفاده می کردند.

ماموریت Splunk این است که اطلاعات سیستم ها را در یک سازمان با شناسایی الگوهای داده، ارائه معیارها، تشخیص مشکلات و ارائه اطلاعات برای عملیات تجاری، در دسترس قرار دهد.