نسخه رادار آنتی ویروس F-Secure

نسخه رادار آنتی ویروس F-Secure

نسخه رادار آنتی ویروس F-Secure

مدیریت آسیب پذیری های بحرانی سازمان ها

سرویس اف سکیور رادار یک پلتفرم یکپارچه اسکن و مدیریت آسیب پذیری است. با استفاده از اف سکیور رادار به راحتی می توانید تمام آسیب پذیری های داخلی و خارجی را شناسایی کرده و گزارش ریسک ها و خطرات را تهیه کرده و از اجرای قوانین و استاندارد های امنیتی فعلی و آتی ( مانند PCI و GDPR ) اطمینان حاصل کنید. این محصول به شما دید کافی و شفافی در زمینه امنیت سایبری می دهد که با تکیه بر ان می توانید نقشه دقیقی از تهدیدات تهیه کرده و به هرگونه آسیب پذیری حیاتی واکنش مناسب نشان دهید.

پیش بینی و تهیه نقشه خطرات امنیت سایبری بهترین ابزار پاسخ گویی به تهدیدات سایبری است و سامانه مدیریت آسیب پذیری این کار به بهترین شکل ممکن انجام می دهد

 

دقت در شناسایی آسیپ پذیری

هر سرویس یا محصول یا نرم افزار جدیدی که به محیط شبکه سازمان متصل می شود، حاوی آسیب پذیری های بحرانی مرتبط با سازمان است که همچون یک در ورودی برای مجرمان سایبری عمل می کند . جهت رفع این آسیب پذیری ها سازمان باید اقدامات مقتضی را قبل از حمله هکر ها انجام دهد اما با این وجود هنوز بسیاری از شرکت ها مقوله امنیت سایبری را جدی تصور نمی کنند.

مدیران امنیت سازمان باید این امکان را داشته باشند که از چند موضع و دیدگاه متفاوت به ارزیابی آسیب پذیری ها بپردازند تا درک درستی از آسیب پذیری بدست آورند و میزان خطرات را به حداقل رسانده و همچنان مطابق با استاندارد های اجباری باقی بمانند.


شناسایی و هویدا کردن تهدیدات احتمالی

برخلاف سایر محصولات اسکن آسیب پذیری موجود در بازار، ویژگی های اف سکیور رادار که به نام Internet Asset Discovery خوانده می شود با استفاده از تکنولوژی وب کرولینگ تهدیداتی که به بخش deep web هم اشاره می شوند را شناسایی می کند. به عبارت دیگر اف سکیور رادار به شما امکان می دهد اهداف بسیاری را همزمان اسکن کنید تا به سرعت تهدیداتی که متوجه شبکه شما می شود را شناسایی کرده و حتی میزان تهدیداتی که در خارج از شبکه شما نیز اتفاق می افتند نشان دهد.