نسخه ی 15 نرم افزار Visual Paradigm منتشر شد ; Visual Paradigm 15.0

نسخه ی 15 نرم افزار Visual Paradigm منتشر شد ; Visual Paradigm 15.0

نسخه ی 15 نرم افزار Visual Paradigm منتشر شد ; Visual Paradigm 15.0

شرکت Visual Paradigm  نسخه ی 15 این نرم افزار را منتشر کرد.

Paradigm Visual 15.0 تعدادی از ویژگی های جدید را معرفی می کند که شامل موارد زیر است:

ارتقا به Visual Paradigm 15.0 شامل موارد زیر است :

برای دانلود نسخه 15 بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود نسخه ی 15 نرم افزار Visual Paradigm