ویژگی های کلیدی نرم افزار Nessus

ویژگی های کلیدی نرم افزار Nessus

ویژگی های کلیدی نرم افزار Nessus

هسته اصلی نرم افزار Nessus پلاگین های آن هستند. در واقع هر یک از پلاگین ها بیانگر یک آسیب پذیری است که Nessus آنها را در دسته بندی مشخصی قرار داده است و می توان در هنگام اسکن، آنها را بکار گرفت.

نرم افزار Nessus شامل دو بخش اصلی اسکن و سیاست Policy می باشد. در بخش سیاست روالی که در طی اسکن مدنظر است را مشخص می کنند. این روال شامل مشخصات اولیه، نحوه ی شناسایی پورت ها، تنظیمات گزارش، تعیین پلاگین های مورد نیاز، تعریف اعتبار یا نام های کاربری و گذر واژه ها برای آزمون جعبه سفید می باشد.

پس از تعریف سیاست، نوبت به انجام اسکن هدف می رسد. در این بخش می توان با استفاده از سیاست تعریف شده در مرحله پیش، اقدام به اسکن کرد.


هزینه مالکیت پایین

اسکن کامل آسیب پذیری ها با اسکن نامحدود در برابر IP های نامحدود در قبال هزینه ی پایین

تشخیص جامع

پوشش تکنولوژی های بیشتر و در نتیجه شناسایی آسیب پذیری های بیشتر و میزان تشخیص بالا

سهولت در استفاده

ایجاد یک Policy بسیار ساده است و فقط نیاز به چند کلیک برای اسکن کامل کل شبکه دارد

تسهیل رشد و پیشرفت

مهاجرت ساده به tenable.io – با استفاده از ابزارهای مهاجرت سریع، امکان انتقال از سیستم های مشابه در اختیار کاربر قرار می گیرد.

حفاظت موقتی

محققان معتبر از منابع اطلاعاتی گسترده استفاده می کنند – ارائه افزونه هایی که پاسخ های به موقع را برای آخرین آسیب پذیری ها ارائه می دهند

سریع و دقیق

اسکن سریع با سرعت بالا با False Postive کم، به شما امکان می دهد تا سریعا آسیب پذیری هایی را که برای اولین بار نیاز به پاکسازی دارند شناسایی کنید


پوشش کامل آسیب پذیری ها :


از Nessus در مشاوره های امنیت خود استفاده کنید :


توانایی اسکن موارد زیر :


اجرا و مدیریت

CLOSE
CLOSE