پویش و اسکن دقیق با تکنولوژی DeepScan Acunetix

پویش و اسکن دقیق با تکنولوژی DeepScan

پویش و اسکن دقیق با تکنولوژی DeepScan Acunetix
ویژگی فناوری DeepScan نرم افزار Acunetix، به اسکنر اجازه می دهد تا به شدت هر برنامه ی تحت وبی را آزمایش کند، مهم نیست که چه تکنولوژی آن را نوشته باشد.

در قلب  DeepScan، یک مرورگر وب کاملا خودکار وجود دارد که می تواند درک و ارتباط با تکنولوژی های وب پیچیده مانند  AJAX، SOAP / WSDL، SOAP / WCF، REST / WADL، XML، JSON، ابزار گوگل وب ابزار (GWT) و CRUD داشته باشد. این به Acunetix اجازه می دهد تا برنامه های کاربردی تحت وب را آزمایش کند درست مثل اینکه در داخل مرورگر کاربر اجرا می شود و اجازه می دهد اسکنر به صورت یکپارچه، با کنترل های پیچیده، درست مثل یک کاربر، تعامل داشته باشد.


 

 

تست کاربردی برنامه های تحت وب بدون دردسر

Acunetix می تواند به صورت اتوماتیک با تایید یک پیوند ورودی با استفاده از Recorder Sequence Login (LSR)، زمینه های تایید شده را آزمایش کند. Acunetix LSR تعداد زیادی از مکانیسم های تایید اعتبار را پشتیبانی می کند:

تایید اعتبار چند مرحله ای بصورت چند مرحله ای/سفارشی

تایید اعتبار بصورت سینگل

تایید اعتبار Captcha و Multi-Factor