درباره ما

درباره ما
[vc_row][vc_column][orane_vc_parallax title=”|با سما سکیوریتی| آشنا شوید” image=”1164″]گروه شرکت های سما با تکیه برنیم قرن تجربه در زمینه تولید و ارایه خدمات نرم افزاری توانسته است به عنوان تامین کننده محصولات امنیت سایبری بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تامین نماید. سبد متنوع و پر شمار مشتریان که درواقع سرمایه های اصلی این شرکت می باشند گویای عمق و ارتفاع حضور محصولات متنوع شرکت در بازار آی تی ایران می باشد.
[/orane_vc_parallax][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][orane_special title=”درباره ما” details=”بخش آموزش عالی، بخش بهداشت و درمان، بخش سازمان های دولتی و همچنین سایر مشتریان بزرگ از دیگر قسمت های بازار همواره از محصولات متنوع گروه شرکت های سما استفاده کرده اند و رضایت کامل آنان از خدمات ارایه شده همواره اصلی ترین نیروی محرکه سازمان بوده است. از جمله افتخارات گروه شرتک های سما نمایندگی برند های برتر امنیت سایبری چون F-SECURE،ACUNETIX، CERTUM،STORM SHIELD، OP5، و غیره می باشد.
“][/orane_special][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]