آسیب پذیری Rmote Code Execution که به اختصار آسیب پذیری RCE، که در اثر استفاده نادرست برنامه نویس از توابع get و post اتفاق می افتد. این آسیب پذیری بسیار خطرناک می باشد و به نفوذگر اجازه دسترسی از راه دور به سیستم تارگت را می دهد. هکر با استفاده از این آسیب پذیری دستورات خود را روی سرور سایت اجرا می کند. این آسیب پذیری در دسته آسیب پذیری های بحرانی قرار دارد.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team