تقویم آموزشی

دوره آموزش وبینار اردیبهشت ۹۷

نام دورهروززمان برگزاریطول دورهشهریهساعت شروع و پایاننام استاد
آموزش Acunetixدوشنبه۹۷/۲/۱۰۱ ساعترایگان۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰وحید علمی
دوره آموزش وبینار مقدماتی – شخصی

روززمان برگزاریطول دورهشهریهشهریه با تخفیفساعت شروع و پایاننام استادمحل برگزاری
سه شنبه۹۶/۱۲/۱۵۱ ساعترایگانرایگان۱۵:۰۰ – ۱۴:۰۰شاهین شاپوریشرکت سما سامانه تجهیز
سه شنبه۹۶/۱۲/۱۵۱ ساعترایگانرایگان۱۶:۰۰ – ۱۵:۰۰شاهین شاپوریشرکت سما سامانه تجهیز
sama   طراحی شده توسط شرکت سما وب هاست
کپی رایت © 2016.