بایگانی

آسیب‌پذیری بحرانی در سرویس QoS تجهیزات سیسکو

نوشته شده توسط :وحید علمی

آسیب‌پذیری بحرانی در سرویس QoS تجهیزات سیسکو اخیرا آسیب پذیری با هدف سرویس Quality of Service در سیستم عامل IOS و IOS XE تجهیزات سیسکو توسط این شرکت گزارش شده است. این آسیب پذیری با مشخصه‌ی CVE_2018_0151، امکان اجرای کد از راه دور را برای حمله کننده فراهم می کند. این آسیب پذیری به دلیل…

sama   طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی
کپی رایت © 2016.