بایگانی

تکنیک جدید Early Bird به هکرها اجازه می دهد تا شناسایی نشوند

نوشته شده توسط :وحید علمی

تکنیک جدید تزریق کد Early Bird به هکرها اجازه می دهد شناسایی نشوند

آسیب‌پذیری بحرانی در سرویس QoS تجهیزات سیسکو

نوشته شده توسط :وحید علمی

آسیب‌پذیری بحرانی در سرویس QoS تجهیزات سیسکو اخیرا آسیب پذیری با هدف سرویس Quality of Service در سیستم عامل IOS و IOS XE تجهیزات سیسکو توسط این شرکت گزارش شده است. این آسیب پذیری با مشخصه‌ی CVE_2018_0151، امکان اجرای کد از راه دور را برای حمله کننده فراهم می کند. این آسیب پذیری به دلیل…

شروع به استفاده ی هکرها از اکسپلویت RCE دروپال

نوشته شده توسط :وحید علمی

هکرها شروع به استفاده از اکسپلویت RCE که دیروز از سیستم مدیریت محتوای دروپال منتشر شد، کردند.

sama   طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی
کپی رایت © 2016.