GFI Archiver

راه حل بایگانی اطلاعات

GFI Archiver

بایگانی، نه تنها برای ایمیل با GFI Archiver

بایگانی برای بهره وری، مدیریت و انطباق

برای آرشیو بیشتر اطلاعات از GFI Archiver استفاده کنید


محصول GFI Archiver ایمیل ها، فایل ها و نوشته های تقویم را بایگانی می کند. دستیار بایگانی فایل (FAA) شما را قادر می سازد فایل ها را بین کاربران به اشتراک بگذارید و آنها را به طور مرکزی و با خیال راحت ذخیره کنید بدون اینکه بر ارائه دهندگان ذخیره سازی آنلاین تکیه کنید.
ریسک های احتمالی را کاهش دهید. آرشیو ایمیل ها و فایل ها در حالت اولیه خود – در یک بخش مرکزی مطمئن و امن – برای کمک به انطباق و تحقیقات داخلی

بایگانی شما یک منبع باور نکردنی هوش تجاری است. شناسایی خطرات احتمالی و مدیریت بهره وری با گزارش هایی که از اطلاعات مهم کسب و کار در بایگانی شما استفاده می شود.


CLOSE
CLOSE