GFI EndpointSecurity

راه حل مدیریت Endpoint ها در شبکه

GFI EndpointSecurity
جلوگیری از نشت اطلاعات بوسیله دستگاه های ذخیره سازی قابل حمل با GFI EndpointSecurity

محافظت از شبکه در برابر تهدیدات دستگاه های قابل حمل

GFI EndPointSecurity ریسک نشت داده ها و دیگر فعالیت های مخرب را کاهش می دهددستگاه های کاربران و دستگاه های ذخیره سازی قابل حمل در محل کار، بطور قایل توجهی احتمال نشت داده و اطلاعات را در محیط های کسب و کار، افزایش می دهند. GFI EndpointSecurity دارای ویژگی های ارزیابی ریسک است که از دارایی های شما در مقابل نشت اطلاعات جلوگیری می کند. تمام قابلیت ها در یک داشبورد برای شما فراهم شده اند که اطلاعاتی درباره وضعیت شبکه، پیشنهادات برای تقویت حفاظت و کلید های میانبر برای وظایف امنیتی را فراهم می کند.
ماژول اطلاع رسانی داده ها یک لایه حفاظت از پایه را با اسکن کردن هر فایل مربوطه و جستجو برای رایج ترین انواع اطلاعاتی که حساس به نقض امنیتی هستند (مانند SSN ها، PAN ها و غیره) فراهم می کند. ماژول ورودی ها را به صورت عبارات منظم و فایل های فرهنگ لغت پشتیبانی می کند. همچنین به پیشگیری از دست دادن داده ها (DLP) و تلاش های انطباق کمک می کند.
از یک مکان واحد، به راحتی به شبکه موقت یا Workstation به دستگاه های ذخیره سازی قابل حمل برای یک دوره زمانی مشخص دسترسی دارید و همچنین دستگاه های بلوکی بر طبق کلاس، پسوند فایل، پورت فیزیکی یا شناسه ی دستگاه در اختیار شما هستند.


CLOSE
CLOSE