GFI EvenetManager

نرم افزار مدیریت وقایع GFI

GFI EvenetManager
نظارت بر فعالیت های امنیتی، سازوکارها و برنامه های کاربردی با GFI EvenetManager

مشاهده و تجزیه و تحلیل گزارش های رویداد برای تمام زیرساخت IT

مدیریت گزارش داده های رویدادها برای قابلیت اطمینان، امنیت، دسترسی و انطباق سیستماستراتژی های امنیتی خوب شامل نظارت بر کنترل و نظارت رویدادهای ورودی در زمان بلادرنگ در مواقع بحرانی و تجزیه و تحلیل دوره ای مسائل امنیتی می باشد. این امر شما را قادر به شناسایی فعالیت های مشکوک در بستر شبکه و بالا رفتن سرعت پاسخ گویی می شود. نظارت بر سیاست های مربوط به امنیت شامل مکانیزم ها (مانند تایید هویت، مجوز و …)، فعالیت (مانند فعالیت کاربران) و برنامه های کاربردی (مانند IPS ، IDS ، فایروال و …) در زمان بلادرنگ می باشد.
گاهی خرابی های برنامه ریزی نشده سیستم ها از یک مزاحمت جزئی تبدیل به یه فاجعه بزرگ می شوند. نظارت کامل بر روی تمام اجزای IT، شما را تا حدود زیادی در مقابل اتفاقات ناگهانی آماده می سازد. برای آماده بودن در مقابل چنین اتفاقاتی باید نظارت کاملی بر روی در دسترس بودن، فعالیت ها، عملکرد و استفاده از دارایی های IT خود از جمله Workstation ها، سرورها و برنامه های کاربردی، تجاری، خدمات زیرساخت و پروتکل های شبکه، داشته باشید.
براساس اکثر استانداردهای امنیت داده ها و مقرارت، لازم است که تمام داده های مربوط به ورود اطلاعات در شرکت ها، مدیریت، جمع آوری، تلفیق و ایمن ذخیره شوند تا شرکت ها بتوانند مسئولیت اقدامات در محل خود را مدیریت و تقبل کنند. GFI EvenetsManager یکپارچه سازی داده های ورودی سه لایه را از طریق احراز هویت دو مرحله ای، امکان بررسی تحقیقات قانونی و گزارش سازگاری، برای شبکه ها و محیط های IT فراهم می کند.


CLOSE
CLOSE