Internet Gatekeeper in Business Suite

متوقف کردن نرم‌افزارهای مخرب در Gateway با Internet Gatekeeper

Internet Gatekeeper in Business Suite

حفاظت از Gateway برای تجارت شما 

متوقف کردن نرم‌افزارهای مخرب در Gateway با Internet Gatekeeper

Internet Gatekeeper مهمترین ابزار دیجیتالی برای تامین امنیت سایبری می باشد. این نرم‌افزار قدرتمند، در زمان آنی، حفاظت در برابر نرم‌افزارهای مخرب و دیگر محتوای مضر در ایمیل، فایل ها و URL ها را فراهم می سازد. علاوه بر این بر روی VMware Virtual Appliance  نیز در دسترس است.

Internet Gatekeeper با استقرار بین شبکه شما و اینترنت، تضمین می کند که نرم افزارهای مخرب قادر به وارد شدن یا ترک شبکه نخواهند بود

 

Email Traffic Scanning

حفاظت در برابر نرم‌افزارهای مخرب پنهان شده در ایمیل

Web Traffic Scanning

شناسایی و حذف محتوای تبهکاری در ترافیک وب

Filter Transfer File

ضد تروجان برای ترافیک انتقال فایل


Spam Filtering

تشخیص و فیلتر کردن هرزنامه در سطح Gateway

Web Content Control

محدود کردن دسترسی به محتوای وب بر اساس دسته بندی ها

Eme Isilon Storage Server Support

اسکن فایلهای ذخیره شده در Eme Isilon از نظر وجود نرم‌افزارهای مخرب با استفاده از پروتکل ICMP