PERFORMANCE

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Bandwidth Monitoring


 • تجزیه و تحلیل پهنای باند شبکه خود با PRTG
 • تشخیص بارهای اضافی پهنای باند شبکه توسط PRTG
 • پشتبانی PRTG Bandwidth Monitor از بسته های SNMP , WMI

Uptime Monitoring


 • بررسی Uptime بودن تمام سرورها : سرور FTP ، ایمیل و …
 • نظارت بر دسترس بودن سایت شما توسط PRTG
 • مشخص کردن علت های وقفه در شبکه

Ping Monitoring


 • استفاده از PING توسط PRTG برای بررسی در دسترس بودن تمام دستگاه های شبکه
 • اطلاع رسانی قابل برنامه ریزی و PROMPT در صورت خرابکاری
 • دریافت سریع یک نمای کلی از داشبورد

CDN Monitoring


 • نظارت بر توزیع کلی ترافیک توسط PRTG
 • کنترل زمان پاسخ CDN توسط PRTG
 • اطلاع از تغییر نوسان ترافیک توسط PRTG

Availability Monitoring


 • نظارت بر در دسترس بودن سرور توسط PRTG
 • نظارت بر در دسترس بودن وبسایت توسط PRTG
 • نظارت بر در دسترس بودن شبکه توسط PRTG

Windows Performance Counter


 •  پیدا کردن تنگناها و مشکلات شبکه توسط PRTG
 • بهبود عملکرد سیستم و برنامه ها توسط PRTG
 • ارائه اطلاعات در مورد برنامه های در حال اجرا توسط PRTG

Server Performance Monitoring


 •  تعیین میزان عملکرد سرور توسط PRTG
 • تعیین میزان استفاده از پهنای باند و شناسایی تنگناها توسط PRTG
 • با PRTG همه چیز را ببینید : CPU ، RAM ، شرایط فیزیکی و …

Packet Loss Monitoring


 •  نظارت بر ترافیک توسط PRTG
 • نظارت بر پکت های اطلاعاتی توسط PRTG
 • نظارت بر عملکرد سخت افزارها توسط PRTG

Server Availability Monitoring


 •  برنامه ریزی بهینه معیارها توسط PRTG
 • هشدار از طریق چندین راه هنگام دریافت مشکل در سخت افزارها

Performance Monitoring


 •  نظارت بر عملکرد کل شبکه شما توسط PRTG
 • دریافت اطلاع رسانی سریع در صورت کاهش سطوح عملکرد
 • شناسایی تنگناها

Bandwidth Management


 •  فراهم کردن پایه ای برای مدیریت پهنای باند توسط PRTG
 • نظارت بر مصرف پهنای باند در شبکه توسط PRTG
 • استفاده PRTG از : SNMP/WMI , PACKET SNIFFING , xFlow

Virtual Server Monitoring


 •  نظارت بر سرورهای مجازی توسط PRTG
 • ایجاد یک نمای کلی از تمام ماشین های مجازی توسط PRTG

 

CLOSE
CLOSE