Software Updater In Business Suite

Software Updater In Business Suite

Software Updater In Business Suite
مدیریت وصله های امنیتی برای تمام مراحل کسب و کار با Software Updater

قابلیت به‌روز رسانی همواره کامپیوترها را به‌روز کرده و به‌روز رسانی‌ها و وصله‌های امنیتی مورد نیاز را دریافت و نصب کند. بدین وسیله سیستم عامل شما و سایر نرم‌افزارهای نصب شده از آخرین به‌روز رسانی‌ها بهره‌مند می‌گردند و تمامی آسیب‌پذیری‌های احتمالی منتفی می‌گردد.

4مورد از 5 حمله سایبری به سازمان ها و کسب و کارها بدلیل وجود آسیب پذیری در نرم افزار ها منسوخ شده می باشد که می توان با به روز کردن نرم افزارها از این حملات جلوگیری کرد